Login

kbo Didam Loil Nieuw-Dijk.


 Onderweg door  het leven, elkaar tot steun  

 

    

Met deze website willen wij de verbondenheid binnen onze KBO  versterken,
         en u laten zien    - 
wie we zijn,       - waar we voor staan ,
    en hoe we dat vorm geven  met ondersteuning en ontspanning. 

 

Tegelijk willen we ook graag  uw reactie en uw ideeën horen,
bijvoorbeeld via ons mailadres

want alleen sámen kunnen we meer voor elkaar  betekenen.


Dwaal eens door deze website.. 

 

Nu, door deze coronacrisis  wijzen we op een aparte mededeling : klik hier

én: misschien ziet u  er juist ook nú iets waardevols  tussen

           zoals informatie over    eenzaam en dan..

 

Tot slot, een mens leeft niet van brood alleen,
We willen daarom ook enig voedsel voor verdieping aanbieden.

Bovendien komen in deze tijd nieuwe vragen op als je denkt aan je leven.

 

ons leven als senoiren vraagt soms ...

 

ons leven